Potresno inženjerstvo – usporedba proračuna metodom spektra odziva i metodom postupnog guranja – primjer

 

Opis predavanja:
Na predavanju će se dati opis metode spektra odziva i multimodalne metode postupnog guranja.
Zahvaljujući vrlo malom broju ulaznih parametara, jednostavnoj primjeni te njezinoj rasprostranjenosti u
računalnim programima, metoda spektra odziva je je danas najčešće korištena metoda u okviru potresnoga
inženjerstva. Unatoč jednostavnosti i rasprostranjenosti u inženjerskoj praksi ova metoda posjeduje i
značajne nedostatke, tako da projektanti u brojnim slučajevima nemaju stvarnu kontrolu nad sigurnošću i
ponašanjem konstrukcija izloženih potresnome djelovanju. Učinkovitu alternativu metodi spektra odziva
predstavlja metoda multimodalnog postupnog guranja. Radi se o statičkoj, nelinearnoj metodi koja uzima u
obzir više oblike titranja, stvarnu materijalnu nelinearnost, a jednostavna je za primjenu u inženjerskoj praksi.
Na predavanju će biti predstavljen kratki pregled ove dvije metode, a na konkretnim praktičnim primjerima
će biti pokazan postupak proračuna te usporedba rezultata dobivenih primjenom oba postupka. Sudionici će
dobiti detaljan uvid u naprednije metode potresnoga inženjerstva i biti u stanju primijeniti ih u vlastitoj
projektantskoj praksi.

 

 

Kratka biografija:
Predavač je iskusni projektant koji se potresnim inženjerstvom na praktičnoj i znanstvenoj razini bavi više od
30 godina. Nakon završenoga studija građevinarstva 1985 godine u Mostaru 1989 odlazi u Švicarsku na
poslove projketanta u renomirani projketantski ured Minikus Witta und Partner sa sjedištem u Badenu i
Zürichu. Po završetku studija ekonomije 2000 postaje partner u uredu koji mijenja ime u MWV Bauingenieure
AG. U suradnji s renomiranim švicasrkim arhitektima uspješno sudjeluje na velikom broju natječaja, čime se
omogućava floriranje ureda koji danas zapošljava 30-tak djelatnika. Između 2008 i 2012 predavač stječe
zvanje: „Mr. Sc. in earthquake engineering“ na institutu potersnoga inženjerstva IZIIS Sveučilišta Sv. Ćirila i
Metoda u Skopju. Tema magistarskoga rada je: „Seizmička izolacija zgrada primjenom sfernih ležajeva“. Na
Eidgenossische Technische Hochschule ETH – Zürich doktorira 2018 s temom: „Okvirni zidovi od drveta s
oblogom od GFB i OSB panela u područjima maloga i srednjega seizmiciteta“ i stječe zvanje „Dr.Sc. ETH
Zürich“. U praksi se na dnevnoj razini bavi analizom postojećih i novih građevina koncipiranih u drvetu, ziđu,
čeliku i armiranom betonu, te je u mogućnosti usporediti prednosti i nedostatke metoda potresnoga
inženjerstva danas primjenjivanih u praksi.